Storfe

Vi har en flokk med kuer av rasen Dexter. Nøysomme, lette dyr som passer perfekt som landskapspleiere her i landskapsvern- området, og som har en fantastisk kvalitet på kjøttet. Kuene er økologiske med Debio-sertifisering, og er 100% gressfôra. Kalvene går sammen med mødrene sine helt frem til slakt, og de har god plass året rundt. På sommeren har de tilgang på store beiter, på vinteren kan de velge om de vil ligger inne på låven i tørr og varm halm, eller bevege seg ute i et romslig uteområdet. God dyrevelferd gir god mat!